Voorbereidend kinderkoor Waelrant

In het Voorbereidend Kinderkoor ontdekken kinderen van 4 tot 7 jaar spelenderwijs hun zangstem. De lesmomenten van 50 minuten per week zijn erg afwisselend, de spelvormen veranderen voortdurend, maar er wordt wel bijna 50 minuten actief gezongen. Onbewust verwerven de kinderen een gezond stemgebruik, een goede zanghouding, een muzikaal gehoor, gevoel voor ritme en metrum. Jaarlijks maken we met de groep een proces door van eenvoudige liederen naar meer complexe melodieën. Hiermee willen we het muzikale geheugen en voorstellingsvermogen ontwikkelen zodat de kinderen stilaan bewust met de muzikale parameters leren omgaan: hoog-laag, lang-kort, luid-zacht,… Bovendien leren de kinderen een lied expressief voor te dragen waarbij ze de emotie van het lied proberen te verklanken met hun zangstem. Dit alles gebeurt in een zeer ontspannen sfeer waarbij de kinderen helemaal zichzelf mogen zijn.

Repetities op vrijdag van 17:00 tot 17:50 in SAMW Borgerhout
o.l.v. Marleen De Boo en Boje MoonsAgenda