Waelrant Kinderkoor+

Het Waelrant Kinderkoor+ kreeg zijn eerste aanzet in september 2010. Het ontstond in de schoot van Kinderkoor Waelrant dat dat jaar meer dan 90 leden telde. Het werken met zulk een grote groep was niet vanzelfsprekend, en dus werd er telkens met de oudste zangers een halve repetitie apart gewerkt. Tijdens de Waelrant Winter- en Zomerconcerten van dat jaar trad deze kleine groep op met een eigen programma, daarnaast zongen ze ook mee met het repertorium van het Kinderkoor.
In september 2011 werd beslist om het koor volledig zelfstandig te laten werken. Het Kinderkoor+ vormt nu de schakel tussen Kinder- en Jeugdkoor Waelrant. Bedoeling is om de jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat ze bij de overstap naar het Jeugdkoor vlot mee kunnen. Er wordt vooral getraind op meerstemmig zingen, a capella en met begeleiding. Ook het zingen in andere talen wordt bewust geïntegreerd. Door bovendien regelmatig op te treden verwerven de jonge zangers podiumprésence.

Zij namen in 2013 deel aan het “Korenfestival Vlaanderen” waar ze onmiddellijk een Eerste Prijs behaalden. In mei 2014 en 2016 trad het koor aan in de Wimpelreeks van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt. Ook daar behaalde het koor beide keren, als enige Belgische koor in hun reeks, een eerste prijs.
In maart 2015 namen ze voor het eerst deel aan het Provinciaal Koortornooi. De jury plaatste hen meteen met grote onderscheiding in de afdeling Uitmuntendheid.

Hun repertoire omspant een zo breed mogelijk spectrum en gaat van polyfonie uit Renaissance en Romantiek tot hedendaagse koorcomposities, van volksliedbewerkingen tot pop. In Waelrant kiezen we er bewust voor om de jonge zangers niet te selecteren. VZW Waelrantkoren wil vooral inzetten op het opleiden van kinderen en jongeren in koorzang. Dankzij hard werken in een aangename sfeer, kan iedereen die zich wil engageren deel uitmaken van een muzikaal kwaliteitsvol project.


Repetities op vrijdag van 18:00 tot 19:45 in SAMW Borgerhout
o.l.v. Marleen De Boo
Vocal coach: Boje Moons