De Waelrantkoren - DNA van een korenfamilie

Structuur

De VZW Waelrantkoren uit Borgerhout (Antwerpen) omvat 8 koren:
  •   3 Kinderkoren: het Voorbereidend Kinderkoor voor 5-7-jarigen,
  •   het Kinderkoor voor kinderen van 7 tot 12 jaar, en
  •   het Kinderkoor+ voor jongeren van 10 tot 15 jaar.
  •   POPkoor voor jongeren tussen 12 tot 30 jaar
  •   Gemengd Jeugdkoor voor jongeren van 15 tot 26 jaar
  •   2 koren voor volwassenen: het Kamerkoor (voor de meer ervaren koorzanger) en Waelrant beKOORt
  •   Waelrant Camerata: projectkoor voor getalenteerde zangers uit jeugd- en kamerkoor.

Filosofie en benadering

In al deze koren staat openheid centraal. Iedereen is welkom om te komen zingen in 1 van de 8 koren. Ondertussen tellen de Waelrantkoren samen meer dan 250 zingende leden. Ondanks het feit dat iedereen welkom is en er dus geen minimumcriteria worden vooropgesteld aan de zangers, wil men in alle Waelrantkoren de kwaliteit zeer goed bewaken. Alle projecten die de Waelrantkoren organiseren, klein of groot, hebben steeds als doel om het muzikale ervaringsleven van de vele zangers te verrijken. VZW Waelrantkoren wil in de grotere producties dan ook zoveel mogelijk koorleden de kans bieden om deel uit te maken van het muzikaal project. Vooral jongere zangers krijgen op deze manier de kans om muziek te leren kennen en waarderen waar ze anders op hun leeftijd minder toegang toe zouden hebben. Zo werden o.a. projecten georganiseerd rond werken van Rutter (Magnificat), Mendelssohn, Mozart (Requiem) en Bach (Weihnachtsoratorium) waarbij ook de jongere zangers actief betrokken werden in de uitvoering.

Jongerenwerking als speerpunt

De jongerenwerking is voor de Waelrantkoren essentieel. Vanaf het voorbereidend kinderkoor wordt in een ontspannen en aangename sfeer gewerkt aan stemvorming en ontwikkeling van het muzikale gehoor. De jonge zangers groeien door naar kinderkoor en kinderkoor+ waar ze stilaan vertrouwd geraken met koormuziek en meerstemmigheid. Het repertoire van het jeugdkoor daagt de jonge zangers steeds verder uit. Met dit koor treden de zangers ook steeds vaker aan op een podium. Tijdens allerhande concerten, al dan niet in eigen beheer, maar ook op festivals en wedstrijden, zowel in binnen- als buitenland. Zo was het koor de laatste jaren al vier maal in Frankrijk, in Italië, Slovakije, Polen en Duitsland. Het jeugdkoor behaalde op deze gelegenheden vele mooie prijzen.

Kwaliteit en vriendschap als handelsmerk

VZW Waelrantkoren streeft naar een open, warme maar vooral leergierige sfeer waarin koorzangers van alle leeftijden steeds bereid zijn om gepassioneerd de muziek te blijven ontdekken. Naast muzikale kwaliteit dragen zij ook het plezier om samen te musiceren hoog in hun vaandel.

Hubertus Waelrant (+1517–1595) was een Vlaams componist, leraar en muziekuitgever, die het grootste deel van zijn leven in Antwerpen werkzaam was. Zijn graf bevindt zich in de Antwerpse kathedraal.

Info: koren@waelrant.be

Vind ons ook terug op Facebook en Youtube:


Facebook Logo Youtube Logo